Darovitost, umeće, entuzijazam i džez je ono što povezuje američkog muzičara Majka Rida i švedskog Esbjorna Svensona. Pre jedne decenije, gotovo u isto vreme su objavljena dva albuma pomenutih muzičara. Tim povodom, osvrnućemo se na ove dve ploče, uz isticanje njihovih vrlina i mana 

Mike Reed's People, Places & Things
About Us
482 Music / 2009
E.S.T.
Retrospective
ACT Music / 2009

Preporuka

share