TV

share

share

share

share

share

share

share

share
share

Pages

Najnovije

share

Luce [2019]

Luce, Džulijusa One (Julius Onah), jedan je od potencijalno najkontroverznijih i najprovokativnijih filmova 2019. godine, i to ne zbog grafičkih konteksta, već zbog narativne slagalice, koju implicira u svom višeslojnom sadržaju i multizagonetnoj premisi.

...