Miksovano je tako da bude glasno. Osećajte se upozorenim.
Btw, pola sata nakon što su izašli moji su se vratili, s Leonom koji se ukakio i Eli koja je uspela da padne na glavu u šljunak. Svi se osećaju dobro.
Sem mene.

MISLITE MOJOM NOVOM GLAVOM

Preporuka

share

share