David S. Ware - Flight of I [1992]

David S. Ware
Flight of I
DIW Records
9.5
9

Od mnogobrojnih albuma legendarnog saksofoniste, Flight of I, po mom skromnom mišljenju, jeste i njegov najuspešniji. U prilog tome govori niz različitih faktora.

David S. Ware je, danas možemo slobodno reći, jedan od najboljih nastavljača tradicije free jazz i avangardnog izraza, koji su negde šezdesetih godina na najviši nivo podigli Coltrane, Ayler, Rivers i Coleman, njegove kolege saksofonisti. A Flight of I, iako snimljen u ranoj fazi njegove karijere, predstavlja svojevrstan vrhunac muzičke interpretacije.

Već uvodni motivi i akrodi kompozicije "Aquarian Sound", koje donosi William Parker, naslućuju u kakvom smeru će se kretati kompozicije. Vamp motivi bivaju nadograđeni praznim akordima Matthew Shippa i britkom ritmizacijom Marc Edwardsa. A onda na scenu stupa sam Ware, nadograđujući temu i ulazeći u solo, u kome duša samog saksofona biva secirana punoćom i stilskom smelošću avangardiste. Međutim, ova kompozicija nam zapravo izbacuje u prvi plan, iako nenametljivo, jednog drugog izvođača, a to je Matthew Shipp. Njegove sekvence, harmonski motivi, mostovi i arpeđa nam otkrivaju kakvog genija slušamo. Shipp jednostavno dominira od početka od kraja, gradeći monumentalnu muzičku strkuturu, koja koresponidira sa najvećim legendama kao što su Keith Jarrett, Cecil Taylor, Horace Tapscott i McCoy Tyner. Flight of I nam nagoveštava jednu briljantnu karijeru.

 

Ostale kompozicije na albumu čine 2 Wareova omiljena standarda: "There Will Never Be Another You" i "Yesterdays", onda "Star Eyes", kao i još dve upečatljive free jazz kompozicije, na kojima Ware koristi tenor saksofon vrlo često kao instrument građenja atmosfere, a manje kao sredstvo za izgradnju harmonske strukture. To su naslovna Flight of I i totalno harmonski smela, iščašena, ukrašena arabesknim motivima "Infi-Rhythms No. 1".

Zaključak je da Flight of I predstavlja jedan od vrhunaca jazz muzike uopšte devedesetih godina prošlog veka, a da će njegova umetnička vrednost sa godinama samo rasti.

Preporuka