After Life [2019] season 2

After Life - season 2
Netflix
Režija: 
Ricky Gervais
Scenario: 
Ricky Gervais
Zemlja proizvodnje: 
UK
Jezik: 
English
9.0
9

Ubrzo nakon prvog serijala, autorsko čedo britanskog komičara Rikija Džervejsa After Life, dobilo je svoj nastavak.

U drugoj sezoni Netflixovog serijala cicnični i sucidalni Toni (Džervejs), kolumnista lokalnih novina, duboko svestan emotivne krize i akutnog anksioznog stanja u koje je zapao, nastavlja sa pokušajima širenja optimizma i dobre vere, odnosno onih zaveta koje je sam sebi propisao kao neophodne karmičke sastojke za sopstvenu suvislu egzistenciju u lokalnoj, palanačkoj sredini.

To ne ide baš kako je zamislio u emotivnoj konekciji sa negovateljicom u gerijatrijskom centru, gde je smešten njegov otac, jer su njegove spone sa pokojnom suprugom i dalje veoma snažne, što svedoči i konstantno premotavanje video klipova iz zajedničke prošlosti.

Javlja se problem sa alkoholom i depresijom, ali se svi ti duhovi iz prošlosti prezentuju u obliku novonastalih saznanja i priznanja o sopstvenoj krhkosti duha, te je i pristup mnogo otvoreniji i iskreniji, što ih u krajnjoj instanci ne čini manje opasnim.

Na te probleme nadovezuje i egzistencija i opstanak lokalnih novina, jer se pokazuje kako niko više ne čita dosadne artikle o lokalnim dešavanjima, tako da će Toni i ekipa krenuti neminovnim putem tračarenja i pisanja o prilično bizarnim, smešnim i naivnim događajima.

Druga sezona je značajno efektnija od prve, jer poentira na onim narativnim postulatima koji su sasvim pristojno postavljeni u domenu toplih i iskrenih međuljudskih odnosa i komičnih zapleta, gde Džervejsov talenat za sklapanje mudrih, moćnih i diskretnih dijaloga dolazi do punog značaja, i indirektno postavlja njegov ciničan karakter u kontekst šire slike serijala, bez moći da negativno utiče na kvalitet.