Broad City - season V

Broad City - season V
3 Arts Entertainment, Jax Media, Paper Kite Productions
Režija: 
Ilana Glazer, Abbi Jacobson
Scenario: 
Ilana Glazer, Abbi Jacobson
Zemlja proizvodnje: 
USA
Jezik: 
English
9.0
9

Finalna sezona serijala Broad City nalazi junakinje Ebi i Ilanu u top formi, apsolutno oslobođenje besa zbog vladavine Trampa, okrenute kao i u prethodnim sezonama životu u voljenom Njujorku, koji za njih predstavlja entitet za eskapizam od sveopšteg ludila u Americi.

Broad City petom sezonom zaokružuje nekoliko vrlo efektnih i britkih serijala, koji se otvoreno i bez cenzuristučkih prepreka hvataju u koštac s narativom daleko kreativnijim od modernih filmova i tu se negde Jakobsenova i Glejzerova kao autorke približavaju psihodeličnom epu High Maintenance, kao otvorenom manifestu libernalnom životu u Njujorku.

Ono gde su imale problema u prva tri serijala, Jakobsenova i Glejzerova elegantno rešavaju u poslednje dve sezone, jer se preterano vezivanje za kontinuitet dramatizacije i karakterizacije pokazao kao pomalo poguban za krajnji utisak, iz prostog razloga što je Broad City u širim krugovima nepravedno sagledavan kao Sex and the City za sirotinju.

Shvatajući ozbiljnost situacije u trenutku kada je njihova otvorena podrška Hilari Klinton, kao deo feminističke agende, dala kontrafekat, te se pokazala kao razočaranje, Jakobsenova i Glejzerova pokreću narativnu fragmentarnost u formalno strukturalnom smislu, treirajući svoje junake kao tragikomične figure zatočene u limbu sopstvenih ideja i frustracija, dolazeći tako do prilično pitkog i svakako inteligentnog sadržaja, Jakobsenova i Glejzerova suštinski pokazuju srednji prst konzervativnom establišmentu, poručujući tako da njihova hrabrost i usud moraju biti sagledavani kao deo šireg društvenog delovanja, a ne samo kao deo kratkotrajne feministtičke kritike društva.

Rezultat je peta sezona u kojoj svaka epizoda može biti gledana zasebno, kao deo veće celine, do trenutka kada dvojac odlučuje da nastavi živote odvojeno, što nas vodi u emotivni finale i perfektno zaokruživanje jedne memorabilne serije.

Preporuka

share