Prazan prostor među nama koji može i da ne postoji