Foto: BLACK NOTEBOOKS - Predrag Damjanović

Kulturni centar Beograda otvara poslednje izdanje izložbi u 2021. godini u četvrtak 25. novembra 2021. sa početkom u 19.00 časova.

 

GALERIJA ARTGET | 20. godina,  Trg republike 5/I

SLAĐANA PETROVIĆ VARAGIĆ I MIROSLAV KARIĆ predstavljaju

ARHIVU DRAGICE VUKADINOVIĆ – LIČNI RADOVI

Slađana Petrović Varagić i Miroslav Karić, umetnički direktori Galerije Artget  u 2017. godini, predstavljaju fotografske, filmske i video radove iz Arhive Dragice Vukadinović – Lični radovi.

Izložba Dragice Vukadinović u 20. sezoni Galerije Artget predstvalja odlomke njenog arhiva ličnih radova - kompleksne forme u sadržaju i mogućim interpretacijama, budući da nastaje u spletu njenih različitih angažmana i prisutnosti na sceni: kao istoričarke umetnosti, dugogodišnje aktivne učesnice u ovdašnjim kulturno-umetničkim prilikama, posvećene arhivistkinje i kao autorke čija umetnička produkcija tek čeka dalja istraživanja, istorizovanja i pozicioniranja u kontekstima razvoja fotografskog medija i videa kod nas.

Više o izložbi možete pročitati ovde - link.   

Preporuka

share
share