Život pesnika – political nigredo, Slobodan Tišma

 

Prvi deo najavljene trilogije „Astal tiš riba friš“ novosadskog pesnika (muzičara, pisca) Slobodana Tišme uneo je poetsku i narativnu svežinu u našu savremenu literaturu. Koristeći žanr autobiografske fikcije, Tišma je kroz priču o umetniku u mladosti kazao puno o jednom vremenu i okolnostima koje su njega lično kreirale kao pesnika. Više od priče o samoj umetnosti (neka ona sama za sebe govori), ovo je priča o onome ko tu umetnost stvara. Zato je poniranje pesnika u sopstvene dubine neminovno, lično, a na momente i podsmešljivo.

 

Portret umetnika u mladosti

 

Važno je odmah pomenuti pesnikov dominantni ton skepse spram pisanja autobiografije i iznošenja priča iz prošlosti u javnost. Čemu uopšte autobiografije? U opštoj preplavljenosti sadržajima, šta za književnost znači još jedno svedočanstvo? Tišma počinje priču o stvaranju jednog umetnika i jedne umetnosti sa velikom sumnjom u istinitost sećanja, sa autoironijom i humorom koji se provlači kroz stranice knjige. To njegovu prozu čini pitkom, prohodnom i ispričanom bez iritirajuće naknadne pameti.

Preporuka

share

share