Žabe, Mo Jen

 

Ovaj roman obrađuje temu politike jednog deteta koja je u Kini bila na snazi od 1978. godine do 2015. godine. Prema nekim podacima, smatra se da je u tom periodu Kina sprečila oko 400 milliona rođenja, a sve u cilju ekonomskog prosperiteta države, do kojeg je neminovno došlo, ali po cenu demografskog disbalansa i ogromnih emotivnih ožiljaka kineskog stanovništva.

Mo Jen je pisac koji nam veoma živopisno i na prvi pogled laganim stilom, izuzetno slikovito, kroz mnoštvo autentičnih likova, prikazuje živote kineskih seljaka koji su u periodu od 1950. godine, pa do današnjih dana, osetili glad, siromaštvo i niz refomi čiji značaj ni potrebu nisu mogli da shvate. On piše sa primesom humora, i daje svojim likovima takve karkteristike da ih često možemo smatrati i zabavnim što nas nosi kroz ceo roman sa lakoćom, iako tema nije nimalo laka. Kroz tok romana, Mo Jen vešto provlači narodne običaje, sujeverja, verovanja i na topao način nam dočarava živote tih „običnih“ ljudi za koje se vezujemo, sa kojima se smejemo i za kojima tugujemo.

Roman je pisan u epistoralnoj formi. Van Stopalan, odnosno Punoglavac, kako je sebi nadenuo pseudonim, dramski pisac, penzionisani vojni činovnik, piše proslavljenom japanskom piscu povest o svom životu i o životu svoje tetke.