Dollar Brand - African Marketplace [1979]

Dollar Brand
African Marketplace
Elektra Entertainment, Discovery Records
10
10

Abdullah Ibrahim ili Dollar Brand je verovatno najskrivenija i najbolje čuvana tajna afričkog džeza u poslednjih 50 godina. Njegov potencijal i apsolutni kredibilitet na očuvanju tradicije muzike koja autohtono potiče sa tog kontinenta je nemerljiv rečima. Ponekad, kao u ovom slučaju, zvučni zapisi govore sami za sebe.

Lepota Ibrahimovog izraza potiče iz naizgled pitkih i slušljivih melodičnih sekvenci, koje savršen orkestar dinamički i stilski dovodi do katarze.

African Marketplace je apsolutno winner na svim poljima. Ovo nije Ibrahimov pečat u sviračkom smislu. Njegova klavirska tehnika je u drugom planu. On ovde igra ulogu neospornog maestra, koji kompozitorskom palicom u ruci oslikava motive tako karakteristične za Afriku, nijednog momenta ne zaboravljajući na udaraljke, bongose, konge i ostale tradicionalne instrumente, kao i na igrački karakter autohtonog džeza.

Od uvodne Whoza Mtwane, preko razigrane The Homecoming Song, opčinjavajuće balade The Wedding, preko setne Meibah, poletne African Marketplace, orkestarski fascinirajuće Mamma... sve do Himne za novu naciju, ovaj album nema slabu tačku, niti dosadnu sekundu.

Jedan od najlepših džez trenutaka u celokupnoj istoriji afričke muzičke scene, i apsolutna preporuka.