Kada se pomene popularna muzika iz Velike Britanije, većina nas prvo pomisli na “Bitlse” ili “Stonse”. Nema sumnje da su oni najuticanije grupe sa ostrva i da hiljade grupa baš njih navode kao uzore.

Ipak, postoji jedan čovek koji je takođe simbol britanske muzike, na koga su takođe uticali “Bitlsi” i “Stonsi”, a čiji je trag u popularnoj muzici sa Ostrva samo neznatno manji nego njihov. Da nije njega, pitanje da li bi “Oasis” zvučali baš onako kako jesu, pitanje da li bi pravac brit-pop bio baš onakav, a ono oko čega ne postoji dilema – da nije njega, naše fonotoke bi bile siromašnije za desetine predivnih albuma.

Iza sebe ima karijeru dugu 40 godina, dva benda koja su obeležila sedamdesete, odnosno osamdesete godine, kao i uspešnu sopstvenu karijeru koja traje više od dve decenije. Ako još uvek ne znate o kome je reč, mislim da će dve reči biti više nego dovoljne – Pol Veler (Paul Weller).