Priručna muzika za sva moguća raspoloženja + smog. Novi Sad osamdesetih, korzikanska duhovna, Twin Peaks u Srbiji, najinteresantnija muzika iz južnog Londona, doduše iz 2017 i preživela polovina dua Charles & Eddie.

MISLITE MOJOM GLAVOM - Instagram.

Preporuka

share
share