Sunless Sea

Sunless Sea
Failbetter Games; 2015
9.0
9
Sunless Sea je savršen primer remek dela, bar kada su kompjuterske igre u pitanju, koje dolaze od malih nezavisnih studija. Nakon uspešne Kickstarter kampanje, u kojoj je cilj bio samo 60000 £, skupili su preko 100000 £ i sa oko 4000 osoba koje su im dale podršku kampanji. Igra je objavljena u februaru 2015. godina, dok nova verzija igra “Sunless Sea Zubmarriner”, koja je donela nov sadrđaj u originalnoj igri, objavljena je prošlog meseca. 
 
“Sunless Sea” je najlakše svrstati u survival/exploration roguelike žanr video igara. Roguelike je podžanr RPG igara koje odlikuje potezni sistem borbe, dungeon crawl sistem napredovanja kroz proceduralno generisane nivoe pa i konačna smrt karaktera koga vodite. 
 
U ovom čudnom i uvrnutom svetu vi ste kapetan parobroda koji plovi prostranstvima Unterzea, a kao vaš port of call je Fallen London. Sama igra odiše steam punk atmosferom, i odlikuje je vrhunsko pripovedanje, karakteristično za Penny Dreadful romane viktorijanskog doba. Unterzea je ogroman podzemni okean i čitav svet koji postoji na njemu sa raznim kraljevstvima i gradovima. “Sunless Sea” je naslednik browser avanture “Fallen London”, smeštene u alternativnoj verziji Londona viktorijanskog doba sa izraženim gotskim motivima u pripovedanju i dizajnu. Fallen London je deo Londona, koji je smešten u ogromnom podzemnom svetu i nalazi se na obalama ogromnog podzemnog okeana.
 

Vaš zadatak kao kapetana parnog broda u ovom čudnom svetu je da preživite što duže možete, istražite čitav svet, što uopšte neće biti lako. Naravno, ako usvakoj igri imaće te mnogo kvestova koje možete uzimati u raznim lukama u koje vas put nanese. I upravo deo pripovedanja vezan za kvestove kao i za istoriju ovog sveta je jedan od najboljih aspekata ove igre. Sve što saznajete o svetu i svi  dijalozi su realizovani preko tekst boksova, dok je sve što u igri vidite crtano rukom. Sama igra je bila nominovana od strane Writers Guild of Great Britain za najbolji scenario i priču u domenu video igara. Tokom same igra možete primetiti mnogo ilizija na literarna dela, posebno iz viktorijanske i gotske literature. Sam pojam podzemnog mora je referenca na poemu “Kubla Khan”, britanskog pesnika Samuela Taylor Coleridgea.

Preporuka

share