Maus, Art Špigelman

 

Pre desetak godina prvi put sam bio u prilici da koristim jedan nekonvencionalni žanr sa svojim učenicima u školi Passos Manuel u Lisabonu na zadatu temu nasleđa Salazarove vlasti koja se u Portugaliji zadržala sve do sedamdestih godina dvadesetog veka. U pitanju je bila grafička novela Arta Špigelmana Maus koja je bila nagrađena Pulicerovom nagradom. Naša čitalačka publika se sa ovim izvanrednim delom srela na našem jeziku najpre u izdanju Samizdata a od 2019. godine u reizdanju Komika. Na radionicama u Lisabonu odmah sam uočio kako ovo delo odlično korespondira sa mladim ljudima i progovora o strahotama nacizma i njegovim nasleđem danas. Kod Špigelmana nacisti su pretvoreni u velike i zle mačke, Jevreji u miševe, Francuzi u žabe, Amerikanci u pse, a domaće staništvo Poljaci, gde se novela odvija, u svinje.

Susret sa stripovima uglavnom budi asocijaciju na to da čitalačka publika u njima traži zabavu pripisanu pop-kulturi, dok se u ovoj grafičkoj noveli progovara o jednoj jako ozbiljnoj temi i teškom evropskom nasleđu – holokaustu, tako da dodeljivanje Pulicerove nagrade vas posle čitanja uopšte neće iznenaditi. Naravno, likovno umeće koje ćete sresti na ovim stranicama doprineće vašem učitavanju u tekst i prepoznavanju težine strahota o kojima tekst progovara. Listanjem stranica Mausa imaćete utisak da čitate nečiji spomenar, da slušate priču o Drugom svetskom ratu od svoje bake ili deke, upijaćete događaje i nesvesno doživljavati katarzu kroz stranice koje su pred vama. S vremena na vreme otkrićete i dokumentarne prikaze fotografija, mastiljavih zapisa iz samog logaora, porodična stabla opisane porodice, kao i skice pasoša autorovih roditelja. Sve ovo dovodi do dokumentarnosti teksta i njegovo transponovanje u živo svedočanstvo preživelih koje se nalazi pred vama.

Preporuka

share